قصه های سنتی

 

by Photos8.com

 

بازی قایم موشک

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی دریا و ماهی

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی الک و دولک

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی وسطی

ادامه مطلب

 

 
 

بازی های سنتی

از نظر حیات شناسی : بازی وسیله ای سلامت جسم و پرورش حواس است .

از نظر جامعه شناسی : بازی را برای رشد اجتماعی کودکان ضروری می دانند .

از نظر روانشناسی : بازی فعالیت منحصر به فرد آدمی است .

از نظر زیست شناسی : بازی را برای رشد و تکامل موجود زنده لازم می دانند .

اول معلمان و دانشمندان تعلیم و تربیت بازی را برای بهبود ناراحتی های عاطفی تجویز می کنند .

معلمان و کودک شناسان بازی را به عنوان یکی از ابزراهای مطمئن برای شناسایی استعدادهای کودکان به کار می برند.

... بازی دنیای کوچک شده ی بزرگسالی باقوانین خاص خود است .

بازی کودک فعالیتی است که در عالم بدون مسئولیت باشد و طبق تمایل فطری خود به فعالیت و حرکت می پردازد بدون اینکه عمل سودمند را از عمل غیرسودمند تشخیص دهد و در حین بازی قیافه ی جدی به خود می گیرد. حواس خود را متمرکز می کند و توجه خاص نسبت به عمل خود دارد و از طریق بازی روح همکاری، دوستی، صمیمت، فرماندهی، انضباط و پرورش وجدان فردی در کودک شکل می گیرد و باعث رشد ماهیچه ها، حواس، عواطف، تفکر و استعدادهای وی می شود.

1 استاد و شاگرد 9491
2 استخوان شیری 7238
3 الک دولک 50055
4 امدادی ماکو؟ 8097
5 امدادی چیدن و برچیدن 9610
6 بازی با اعداد 9363
7 بازی با حروف 10247
8 بازی دوز - قوندوم، گشدیم 13668
9 بازی قایم موشک 44607
10 بشین و پاشو 8269
11 بنفشه 7750
12 بیا غافل نباشیم 6391
13 تور ماهیگیری 7564
14 توپ کوچک 7915
15 جادوگر 6872
16 جهت یابی 7698
17 جوجوئینه 5715
18 جوراب بازی 10898
19 خرگوش و شکارچی 9069
20 خط و خونه - اِکر دوکِر 8491

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

موقعیت شما : بازی های سنتی