گری گری

چاپ
امتیاز کاربران: / 2
ضعیفبهترین 

 

 

شرح بازی:

 

بچه ها دور هم می نشینند و یکی را به عنوان اوستا، انتخاب می کنند و در حالی که دو انگشتی دست می زنند و با هم چنین می خوانند: گری گری ها، گری گری

اوستا جواب می دهد: گرگری ها، گری گری، من می روم اوستا گری.

در حالی که به اولین نفر اشاره می کند، چنین ادامه می دهد: تو می روی چی چی گری؟

بچه ها: گری گری ها، گری گری

اولین نفر در جواب اوستا: گری گری ها، گری گری، تو می روی اوستا گری، من می روم کوزه گری.

باز بچه ها: گری گری ها، گری گری

نفر دوم: او می رود اوستا گری، تو می روی کوزه گری، من هم میرم شیشه گری

همه با هم همصدا: گری گری ها، گری گری

در این مرحله نفر بعدی بایستی شغل هایی که گفته شد، به ترتیب بگوید و خود نیز یک شغل را که آخر آن (گری) داشته باشد نام ببرد، مانند ریخته گری یا رفتگری.

بازی دوباره از اول شروع می شود و تا هر موقع که دوست داشته باشند ادامه می یابد...