بنفشه

چاپ
امتیاز کاربران: / 7
ضعیفبهترین 

banafsheh

 

شرح بازی:

 

برای انجام این بازی ، ابتدا بچه ها به دو قسمت مساوی تقسیم می شوند. بازیکنان هر دو گروه در حالی که زنجیروار دست های یکدیگر را محکم گرفته اند ، در دو سوی حیاط می ایستند.

گروه اول به طور همصدا : بنفشه !                        (بنفشه !)

گروه دوم به طور همصدا : بَندَه دوشَر .                    ( به بند می افتد.)

گروه اول به طور همصدا : بیزدَن سیزَه کیم لَر دوشَر؟   (از ما به شما کی ها می افتند؟)

بازیکنان گروه دوم مثلاً بعد از صلاحدید و مشورت بطور همصدا : لیلا دوشر ( لیلا می افتد ). در این اثنا او ( و یا هر فردی که نامش را ببرند ) از گروه خود جدا شده و به طرف گروه مقابل می دَوَد و به محض رسیدن برای گسستن زنجیر دست ها ، تلاش می کند تا یکی از آنها را از گروه جدا کرده و دَوان دَوان به گروه خود بیاورد و بر تعداد بازیکنان گروهش بیفزاید.

چنانچه اگر نتواند ... خود به گروه آنها می پیوندد !

در روند بازی ، این بار نوبت گروه دوم است که با ذکر بنفشه ... بازی را تداوم بخشد.

در پایان وقت مقرّره ، گروهی که تعدادشان بیشتر باشد برنده ی بازی است.

 

  • نکات: توضیح اینکه ، بازی بنفشه ، از دیرباز در شهرستان مراغه مرسوم بوده و بچه های محل و مدرسه آن را اجرا می کنند.
  • نتیجه بازی: ضمن آموزش فعالیت های دسته جمعی ، مشاوره ، پایداری ، تلاش و انسجام همکاری را برای کسب موفقیت ها قوّت می بخشد.