بیا غافل نباشیم

چاپ
امتیاز کاربران: / 3
ضعیفبهترین 
beya-gafel-nabashim

 

شرح بازی:

 

در محوطه ی بازی ، دایره ای نسبتاً بزرگ ، به شعاع 4 الی 5 متر رسم می نماییم . آنگاه بازیکنان طوری که فاصله ی آنان از یکدیگر مساوی باشد ، هشیارانه بر محیط دایره به طور ایستاده قرار می گیرند.
مربی یا معلم ورزش توپی را بر سر طنابی که طول آن تقریباً مساوی با شعاع دایره است ، وصل کرده و سر دیگر طناب را در دست می گیرد و حرکت دورانی را به آن اعمال می کند به طوری که توپ با فاصله ی کمی از سطح زمین بر روی محیط دایره دوران کند و بازیکنان موظفند با دقّت و هوشیاری کامل ، همزمان با رسیدن توپ به نزدیکی پای خود جهش کنند تا جاییکه توپ و طناب از زیر پایشان عبور کند. یعنی سعی بر این داشته باشند که توپ و طناب به پایشان اصابت نکند.
بازیکنانی که اعصاب و اعضای بدنشان ، هماهنگی لازم را ندارد با توپ برخورد نموده و باعث برکناری آنها خواهد شد.
این بازی به همین ترتیب ادامه پیدا می کند تا غافلین از بازی کنار گذاشته شوند تا بالاخره آخرین فرد باقی مانده به عنوان بازیکن هوشیار مشخص می گردد.