ساعت

چاپ
امتیاز کاربران: / 1
ضعیفبهترین 

saat

 

 

شرح بازی:

 

مربی با همکاری بچه ها، به وسیله ی نخ و گچ، یک دایره روی زمین رسم می کند و همچون ساعت، آن را با شماره های 3 و 6 و 9 و 12، آرایش می دهد، سپس بچه ها را در چهار دسته مساوی، در روبروی شماره ها، (مطابق شکل)، به صف می کند. به طوری که جهت آنها موافق حرکت عقربه های ساعت باشد، حال همه گوش به فرمان مربی آماده اند: یک ربع به جلو، یا نیم ساعت به جلو یا سه ربع به جلو و یا ...

saat2

 

بچه ها سریعاً در صدد اجرای آن برمی آیند و یکسان و همگام به جلو حرکت می کنند و می ایستند. در این بازی مربی می تاند برای شیرین شدن بازی جهت را عوض کند و بگوید نیم ساعت به عقب، یا ... که بچه ها بایستی یکسان و همگام به همان اندازه، عقب بکشند. حتی می تواند بگوید: سه ربع به جلو، یک ربع به عقب، و از این قبیل که بایستی به طور مثال، سه ربع به طرف جلو رفته و یک ربع عقب بکشند.

بدیهی است، هر گروه که به نحو مطلوب اجرای فرمان کند یک امتیاز کسب خواهد کرد. در ادامه بازی، هر دسته مجموع امتیازاتش را زودتر به حدّ تعیین شده برساند، برنده اعلام خواهد شد.