قصه های سنتی

 

by Photos8.com

 

بازی قایم موشک

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی دریا و ماهی

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی الک و دولک

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی وسطی

ادامه مطلب

 

 
 

درباره من

پست الكترونيكي چاپ PDF

نام : رسول

نام خانوادگي : آذر

تاریخ تولد: 1325/12/23

محل تولد: تبریز

عضو هيأت علمي دانشگاه تبريز
دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
درجه علمي M.Ed – U.S.A 1977
General Education
تعليم و تربيت از امريكا

شروع تحصيلات از دوران پيش دبستان :

 

 • كودكستان شهناز (تبریز) 1332-1328
 • دبستان دكتر محسني (نمونه) تبریز 1338-1332
 • دبيرستان لقمان (تبریز) 1345-1338
 • دانشگاه تبريز 1349-1345
 • خدمت مقدس سربازي 1351-1349
 • انگلستان 1352-1351
 • امريكا و كانادا 1355-1353
 • دانشگاه كرمان 1361-1356
 • از طرف وزارت علوم 1358-1357
 • ماموريت سنگاپور از طرف دانشگاه كرمان 1358-1357 يك ماه ماموريت انگلستان
 • از طرف دانشگاه كرمان 1358-1357 يك ماه تايلند
 • از طرف دانشگاه كرمان شركت در سمينار هاي داخلي (از جمله فني و حرفه اي اروميه)

كارهايي اجرايي در دانشگاه كرمان

 

 • مدير گروه علوم تربيتي
 • سرپرست بخش علوم تربيتي دانشسراي عالي كرمان
 • مدير عامل بنياد صنعتي كرمان
 • تدريس در دانشگاههاي منطقه جنوب شرقي كشور
 • دانشگاه تبريز 1380-1361
 • عضو هيأت علمي
 • يك هفته ماموريت سنگاپور 1367 - جهت بازديد از نمايشگاه تعليم و تربيت بين المللي سنگاپور

تاليفات و ترجمه

 

 • تاليف و ترجمه كتاب روشهاي ارزيابي آموزشي (محصول يادگيري دوره كارگاهي بين المللي كلمبوپلن در سنگاپور)
 • تاليف كتاب بازي و اهميت آن در يادگيري همراه 55 نوع بازي سنتي (مطرح شده در گفتگوي تمدن ها ) و تهيه چندين فيلم آموزشي در قلعه بابك دهكده كندوان و قره كليسا از طرف گفتگوي تمدنها
 • تاليف كتاب قصه هاي كودكان
موقعیت شما : درباره من