قصه های سنتی

 

by Photos8.com

 

بازی قایم موشک

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی دریا و ماهی

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی الک و دولک

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی وسطی

ادامه مطلب

 

 
 

امدادی چیدن و برچیدن

پست الكترونيكي چاپ PDF
امتیاز کاربران: / 1
ضعیفبهترین 
emdadi-chidan-va-barchidan

  • نام بازی: امدادی چیدن و برچیدن
  • نام محلی: امدادی چیدن و برچیدن
  • اهداف کلی:  تقویت روحیه ی تعاون و کمک رسانی ، آموزش مقررات
  • اهداف جزئی: چابکی و سرعت
  • تعداد بازیکن: شاگردان یک کلاس
  • سن بازیکنان: 9 الی 14 ساله
  • ابزار لازم: قطعات چوبی
  • محوطه بازی: یک محوطه ی باز (مانند حیاط مدرسه)

شرح بازی:

بازیکنان به دو گروه تقسیم شده و به موازات هم ، در دو ستون ، پشت خط شروع ، می ایستند. در مقابل و راستای هر گروه ستونی از فاصله ی 6 متری دایره هایی به قطر نیم متر که به اندازه ی یک متر از هم فاصله دارند رسم می گردد ، که تعداد آنها برابر تعداد بازیکنان است.
در کنار هر خط شروع تعدادی قطعه چوب (و یا توپ و سنگ و قوطی های حلبی) قرار دارند که تعداد آنها نیز برابر تعداد بازیکنان است.

با فرمان مربی نفرات اول هر ستون یکی از چوب های کنار خط شروع را برداشته و خود را با سرعت به دایره ی اولی روبروی ستون خود می رسانند و آن را داخل همان دایره ها قرار داده و به سرعت بر می گردند و دست خود را به دست نفر بعد از خود (نفر دوم) زده و در ته صف یا ستون جای می گیرند.

نفرات بعدی نیز به همان روال بازی را ادامه می دهند و با برداشتن چوبی از کنار خط و قرار دادن آنها در داخل دایره ی دوم و برگشتن و زدن دست بر دست نفر بعدی (نفر سوم) در ته صف جای می گیرند.

تا اینکه بالاخره تمامی چوبها درون دایره ها قرار می گیرند (یعنی : چیدن)

حال نوبت هر بازیکنی از هر ستونی که هست بایستی چوب داخل اولین دایره را با خود بیاورد و در کنار خط شروع بر زمین بگذارد و در ته صف قرار گیرد .

این عمل به ترتیب توسط نفرات هر گروه انجام می گیرد تا جائیکه کلیه ی قطعات چوب از داخل دایره ها جمع آوری گردد (یعنی : برچیدن)

این بازی نیز دارای مقرراتی است که ذکر آنها خالی از لطف نیست:

1- نفرات ستون بایستی همیشه در پشت خط شروع قرار گیرند.

2- تا نفر دونده دست بعدی را لمس نکرده ، حق حرکت ندارد.

3- قطعات چوب (یا سایر اشیاء) حتماً بایستی در وسط دایره ها قرار گیرند.

4- همیشه تعداد بازیکنان و دایره ها و قطعه چوب ها مساوی است.

  • نتیجه بازی: این بازی به دلیل دسته جمعی بودن جنبه ی اجتماعی دارد که وسیله ای خواهد بود برای کسب تجارب اجتماعی و رشد و ارتقاء نیروهای روحی و جسمی کودک یعنی : دقّت ، حافظه ، تجسّم ، نظم و ترتیب و چابکی و چالاکی .

نظر دهید


کد امنیتی
Refresh

موقعیت شما : بازی های سنتی امدادی چیدن و برچیدن