قصه های سنتی

 

by Photos8.com

 

بازی قایم موشک

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی دریا و ماهی

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی الک و دولک

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی وسطی

ادامه مطلب

 

 
 

آثار من

پست الكترونيكي چاپ PDF

book

 

 

Book Name : Traditional Indigenous and Local Games of Iran (Azerbaijan)

Authors: Rasoul Azar M.Ed
Ali Shekarloo

Translator: Seyyed Vaheb Hejazi

book

 

 

نام کتاب : بازی های سنتی، بومی و محلی ایران
(آذربایجان)
همراه با شرح بازی ها

مولفین : رسول آذر - علی شکارلو

ناشر : انتشارات احرار

چاپ اول : 1393

book

نام کتاب : بازی و اهمیت آن در یادگیری
همراه با 55 نوع بازی سنتی با ذکر نکات مهم یادگیری در آنها با استفاده از تکنولوژی آموزشی و طراحی پیامهای آموزشی

تحقیق و نگارش : رسول آذر

ناشر : انتشارات احرار

چاپ اول : 1373

تقدیم به پدر عزیزم : به او که در دوران کودکستان وسائل بازی الک دولک را برایم خریده بود. و تقدیم به روزانا و رضا و تمامی بچه های کشور

book2

نام کتاب : روش های ارزیابی آموزشی

تهیه و ترجمه : رسول آذر

ناشر : انتشارات نیا - تبریز

نوبت چاپ : دوم بهار 1371

تقدیم به : تمامی معلمان عزیز کشور ، به ویژه مادر ارجمندم

ز بوسیدنی های این روزگار یکی هم بود دست آموزگار

استاد شهریار

موقعیت شما : آثار