قصه های سنتی

 

by Photos8.com

 

بازی قایم موشک

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی دریا و ماهی

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی الک و دولک

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی وسطی

ادامه مطلب

 

 
 

نوع بازیها و نکاتی در زمینه بازی کودکان

پست الكترونيكي چاپ PDF

نوع بازیها


بر این گونه که تشریح شد مربیان نباید به هر گونه بازی با کودک تن در دهند، فرم بازی باید اندیشیده و انتخاب شده باشد به گونه ای که اولاً بدآموزی نداشته باشد، ثانیاً در طریق خیر و صلاح آنان باشد، ثالثاً موجبات رشد همه جانبه را برای کودکان فراهم نماید، رابعاً بی ضرر باشد و موجب وارد آمدن صدمه ای بر جان و جسم کودک نگردند، خامساً آشنایی و الفت را بین کودک و مربی فراهم آورند و بالاخره باعث ساختن شخصیت، فکر، اندیشه، جسم و جان کودک گردند و او را در خطی درست و حق قرار دهند.

بدیهی است که در این راه سعی به عمل خواهد آمد که از بدآموزی ها، بی انضباظی ها، اتلاف ها و هدرها خودداری به عمل آید فی المثل بازی باعث آن نگردد که طفل از کار و وظیفه اصلی خود باز ماند و یا فکر و اندیشه او صدی صد به آن امر مشغول گردد.نکاتی در زمینه بازی کودکان


در زمینه بازی با کودکان به خصوص در آنچه که دارای جنبه ی ارشادی و اصلاحی است باید نکاتی را مورد توجه قرار دادکه برخی از آنها بدین قرار است:

  • آن نوع بازی با کودکان را برایش انتخاب کنید که در آن قصد اصلاحی و یا دادن هشداری باشد.
  • در هر بازی سعی کنید اصول و قوانین حساب شده ای را به کودک بیاموزید که به عنوان ضوابط و اصول زندگی به حساب آیند.
  • اصول و قواعد مورد نظر باید تدریجاً به کودک تحمیل گردد تا بتواند آن را بپذیرد و احساس سنگینی از آنها نکند.
  • در بازی با کودکان باید کاری کرد که طفل رفتار نمونه و حساب شده ای را تقلید کند، ادای عمل و حالتی را درآورد که در آن اخلاق، انسانیت، وظیفه و ... مطرح باشد.
  • اگر در ضمن بازی خطایی از کودک سر زند باید به آرامی به او تذکر داد و یا به او گفت که ما این کار را دوست نداریم.
  • در ضمن بازی موضع خود را در برابر قانون و اصول زندگی باید نشان دهیم تا او بداند که رعایت قانون تنها برای او نیست.
  • باید به کودکان یاد دهیم که رعایت نکات و دستورات، لازمه ی زندگی است و او باید آن را پذیرا شود.
  • بازی باید حالت طبیعی داشته باشد نه تصنعی، زیرا در آن صورت کودک آن را هم برای خود، دشواری و بار سنگینی خواهد دانست.
موقعیت شما : نوع بازیها و نکاتی در زمینه بازی