قصه های سنتی

 

by Photos8.com

 

بازی قایم موشک

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی دریا و ماهی

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی الک و دولک

ادامه مطلب
by Photos8.com

 

بازی وسطی

ادامه مطلب

 

 
 

تبر

پست الكترونيكي چاپ PDF

tabar1


صبح بود ، اما جنگل زیبا هنوز در خواب بود. آواز خروس بلند شد و در همه جای جنگل پیچید به درختها رسید درختها بیدار شدند به گلها رسید شگفتند.

جنگل پر از شادی بود گل شیپوری آرام وآسوده در خواب به سر می برد .

ناگهان! درختها ساکت شدند گلها گلبرگهایشان را جمع کردند .گل شقایق با نگرانی وشتاب ، گل شیپوری را بیدار کرد تبر –تبر ویرانگر می آید گل شیپوری وحشت زده بیدار شد زود در شیپورش دمید خطر، خطر آماده باشید اما! دیر شده بود درختها وگلها همه غافل گیر شده بودند تبر به جنگل رسیده بود ترس وسکوت همه ی جنگل را پر کرده بود تبر صدای لرزیدن درختی را شنید با سینه سپر کرده وقدمهای محکم پیش آمد ودر خت را قطع کرد وبه سراغ سیب کهن سال رفت ضربه های محکم تبر پیکره ی درخت سیب را به لرزه درآورد باران سیب فرو ریخت. سیب کهن سال به زمین افتاد جنگل لرزید ترس در گلها ودرختان بیشتر شد .تبر شاد بود اما ! یک در خت تصمیم گرفت جلوی تبر را بگیرد او می خواست تبر را نابود کند به تبر حمله کرد.

تبر ترسید ناگهان به یاد آورد که در خت تنهاست امیدوار شد ضربه ای به درخت زد یک شاخه اش افتاد ضربه دیگر کار درخت را ساخت آخر او تنها بود زندگی بسیاری از درخت ها به باد رفت تبر پیروز شده بود تبر شاد بود و مغرور می خندید با خودش فکر می کرد همه جنگل ها را نابود می کنم من تبرم به طرف جنگل دیگر ی به راه افتاد صدای پایش در راه می پیچید گلهای شیپوری جنگل همسایه که همیشه بیدار ومراقب بودند صدای ای تبر را شنیدند فریاد آماده باش همه جنگل را پر کرده بود به درختها وگلها رسید آنها آماده شدند شاخه ها دست به دست همدیگر دادند وساقه ها چون گیسوان بافته درهم شدند صدای پا نزدیکتر می شد اما جنگل آماده بود تبر به جنگل رسید اما چه دید همه گلها و درختها یکی شده بودند تبر ترسید و وحشت کرد نمی توانست کاری بکند از ترس خواست فرار کند اما دیگر دیر شده بود شاخه ها به دست و پایش پیچیدند اسیرش کردند آواز پیروزی جنگل را پر کرد باد سرود پیروزی جنگل را به دور دستها برد دیگر آنها می دانستند تنها وقتی پیروز می شوند که باهم باشند.

 

  • هدف : یادگیری وحدت ،یکپارچگی،همبستگی،آگاهی بموقع برای حل مشکل
  • معایب: ممکن است درکودکان نوعی ترس ازتبر ایجاد کند
  • محاسن: یادگیری همکاری ومشارکت برای حل مشکلات واینکه با آگاه بودن می توان زود مشکل را تشخیص داد وبرای آن راه حل پیدا کرد
  • پیشنهاد : ایجاد همبستگی وهمکاری دربین اعضا ی یک گروه عامل موفقیت گروه
  • است برای رسیدن به موفقیت بیاید باهم همکاری کنیم
  • نتیجه گیری : اگر باهم متحد باشیم دشمن نمی تواند در ما نفوذ کند وموجب نابودی ما شود .
« لیلا مجری »

نظر دهید


کد امنیتی
Refresh

موقعیت شما : قصه گویی تبر